Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KWP/Elbląg: WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „DBAM O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO”

Data publikacji 12.03.2018

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy tym więcej nauki”, to cytat Glenna Domana. Takie przesłanie niesie za sobą wojewódzki konkurs plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. W tym roku będzie to już 8 edycja konkursu. Jego głównym zadaniem jest zachęcenie dzieci poprzez zabawę do refleksji nad obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w codziennym życiu i otaczającym ich świecie. Nauka poprzez zabawę to najkrótsza droga do umiejętnego radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

 

Jeżeli jesteś rodzicem lub nauczycielem  dziecka z klasy I-III szkoły podstawowej zadbaj, aby uczestniczyło w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”.
Właśnie ruszył VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn.  „Dbam o swoje bezpieczeństwo” dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Uczniowie klas I- III szkół podstawowych naszego województwa mogą chwycić za przysłowiowy „pędzel”, aby przekazać posiadaną wiedzę z zakresu czyhających zagrożeń, a przede wszystkim sposobów bezpiecznego zachowania. Na 12 laureatów konkursu czekają liczne nagrody i niespodzianki, które zostaną wręczone na uroczystej gali, która odbędzie się w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w dniu 8 czerwca br.
Konkurs przebiega w 3 etapach :
I.   etap szkolny – spośród wykonanych prac plastycznych szkoły wybierają nie więcej niż po 5 prac w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III) i przesyłają  je do właściwych komend miejskich/ powiatowych Policji do dnia 13 kwietnia 2018r.
II. etap powiatowy - spośród otrzymanych prac komisja powiatowa wybiera po 3 prace w każdej grupie wiekowej (klasy I, klasy II i klasy III). Komendy miejskie/ powiatowe Policji przesyłają  wybrane prace ( w sumie 9 prac) do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie do dnia 11 maja 2018r.
III. etap wojewódzki - komisja wojewódzka spośród nadesłanych prac plastycznych wybiera po 4 laureatów konkursu  w każdej grupie wiekowej  (klasy I, klasy II i klasy III). Ogłoszenie laureatów konkursu odbędzie się na uroczystej gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w dniu 8 czerwca 2018r.
Organizatorami konkursu są policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 30 w Olsztynie.
Honorowym patronatem przedsięwzięcie objęli: Wojewoda Warmińsko – Mazurski, Warmińsko– Mazurski Kurator Oświaty w
Olsztynie oraz Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Patronat medialny: TVP S.A Odział w Olsztynie i  Gazeta Olsztyńska.
W roku ubiegłym do konkursu przystąpiło 159 szkół podstawowych, 2989 dzieci wykonało prace plastyczne. Konkurs niewątpliwie ma duży wpływ w kształtowaniu postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych i jest dobrą okazją na zweryfikowanie i utrwalenie posiadanej wiedzy. Dlatego gorąco zachęcamy szkoły i uczniów do uczestnictwa w konkursie.
 
KWP Olsztyn

Pliki do pobrania