Osoby poszukiwane

Elbląg: Poszukiwany listem gończym Przemysław Fiłonowicz

Poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Elblągu. Wobec mężczyzny został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

Przemysław Fiłonowicz

s. Stefan, Marzena zd. Gójska

LAT 31

ost. zam. Elbląg

 

Poszukiwany przez Sąd Okręgowy w Elblągu. Wobec mężczyzny został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego na okres 3 miesięcy od dnia zatrzymania.

 

Oskarżony za przestępstwo z art. 286 §1 KK.

 

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu osoby poszukiwanej o przekazanie ich na numer telefonu alarmowego 997 lub 112. Wszelkie informacje dot. osoby poszukiwanej można przesyłać anonimowo na adres (policja@elblag.ol.policja.gov.pl).

 

Jakub Sawicki, Zespół Prasowy KMP w Elblągu