Spotkanie i dyskusja o profilaktyce - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie i dyskusja o profilaktyce

Data publikacji 08.10.2015

Od początku roku w elbląskich szpitalach 90 razy udzielano pomocy medycznej osobom po zażyciu dopalaczy. Elbląski sanepid w ostatnich latach przeprowadził 23 kontrole w punktach sprzedaży tych substancji, wydał trzy zakazy prowadzenia działalności, nałożył kary w wysokości 430 tysięcy złotych. Dopalacze to nadal nierozwiązany problem, który mogą zmniejszyć jedynie akcje edukacyjne.

Wczoraj w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyło się spotkanie z inicjatywy Ligi Kobiet Polskich. Dyskutowano na nim o różnego rodzaju uzależnieniach w tym również od „dopalaczy”. W spotkaniu wziął udział nadkom. Marek Cieślak z elbląskiej Policji zajmujący się profilaktyką uzależnień.

Staramy się docierać z profilaktyką antynarkotykową czy też antydopalaczową do osób w różnym wieku – tłumaczy Cieślak. – Na początku kierowane były głównie do uczniów szkół gimnazjalnych  teraz program jest dostosowany do młodzieży starszej, ale i osób dorosłych. Prowadzimy też profilaktykę skierowaną do rodziców. Pokazujemy m.in. jak wyglądają takie środki oraz z jakimi przedmiotami mogą spotkać się rodzice osób zażywających narkotyki i „doplacze”.

Liga Kobiet Polskich zadeklarowała stałą współpracę z elbląską Policją m.in. w zakresie profilaktyki uzależnień. Jednym z efektów tej współpracy jest sfinansowanie druku plakatów ostrzegających przed „dopalaczami”. Plakaty te trafią do elbląskich szkół.

  • Wizytówka - dopalacze - oferta śmierci
  • Wizytówka - dopalacze
  • Plakaty - profilaktyka - dopalacze