Dla bezpieczeństwa powstanie… mapa - Aktualności - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Dla bezpieczeństwa powstanie… mapa

Data publikacji 02.02.2016

W elbląskiej komendzie policji odbyło się spotkanie dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Mapa ma zawierać kilka kryteriów danych m.in. te dotyczące zagrożenia przestępczością, wykroczeniami, zdarzeniami uciążliwymi społecznie. Ma także obejmować zagadnienia z bezpieczeństwa w ruchu drogowym a przede wszystkim uwzględniać zagrożenia lokalne i oczekiwania społeczne w zakresie zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa. Aktualizowana mapa ma być także dostępna w Internecie.

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to element zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym przez współpracę z instytucjami i społeczeństwem. To narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie mieszkańcom skali i rodzaju występujących zagrożeń.

To inaczej zwizualizowany stan bezpieczeństwa -  jak powiedział w wywiadzie dla „Policji 997” Jarosław Zieliński Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji  „jednym z najważniejszych czynników, na podstawie których można będzie kształtować struktury terenowe Policji (…) będzie także punktem wyjścia do decyzji związanych z takim rozlokowaniem struktur Policji, które pozwoli na zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym kraju.”

Projekt ten odzwierciedli zagrożenie już zidentyfikowane przez właściwe służby, ale także uwzględni spostrzeżenia obywateli. Ma służyć zaplanowaniu przeciwdziałania zagrożeniom.

- Dysponujemy danymi, które od lat są w Policji przygotowywane i analizowane – mówi insp. Krzysztof Konert Komendant Miejski Policji w Elblągu. – Chodzi o to, aby były one przejrzyście zaprezentowane i dostępne dla mieszkańców, ale także o to by sami mieszkańcy oraz inne instytucje (nie tylko Policja) miały wpływ na uzupełnianie tej mapy. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o zdarzenia kryminalne ale wszystkie sytuacje które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.

W ramach tworzenia mapy odbędą się także konsultacje społeczne, które zaplanowano m.in. na 4 lutego na godzinę 18.00 w  Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku oraz 5 lutego na godz. 10.00 w Świetlicy Biblioteki Publicznej w Rychlikach. W konsultacjach oprócz przedstawicieli instytucji może wziąć udział każdy zainteresowany.

  • Spotkanie służb w sprawie współpracy przy tworzeniu mapy zagrożeń