Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Elbląg: „Karta rowerowa” to pierwszy poważny egzamin dla dziesięciolatków

Data publikacji 11.06.2018

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, w ramach działań profilaktycznych koordynowanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji prowadzą akcję „Jednośladem bezpiecznie do celu”.

- Nasza aktywność w tym zakresie jest skupiona na  omawianiu z rowerzystami najważniejszych aspektów bezpiecznego poruszania się po drodze – mówi st.asp. Wiktor Kaczmarek. - Zalecamy to, czego nie przewidują przepisy – używania kasków ochronnych podczas jazdy rowerem. W zeszłym tygodniu uczestniczyliśmy w kilku egzaminach na karę rowerową m.in. w Szkole Podstawowej nr  4, Szkole Podstawowej nr  6 i Państwowej Szkole Muzycznej. 

Pozytywne wyniki egzaminów świadczą o znajomości przepisów oraz umiejętności jazdy na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo. 

W ciągu minionego tygodnia egzamin na kartę rowerową zdało ponad 60 uczniów szkół podstawowych.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu

 

Część przepisów dotycząca rowerzystów:

Art. 33. Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem zabrania się:

 1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

 3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła),

 6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

 7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.