„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!” - Działania Policji - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Działania Policji

„ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”

Policja wspólnie z Konferencją Episkopatu Polski oraz Polską Radą Ekumeniczną przygotowała akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”, skierowaną do pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Celem akcji jest przede wszystkim przypomnienie i uświadomienie pieszym poruszającym się po drodze po zmierzchu nie tylko o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Co do zasady pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Wszelkie akcje profilaktyczne związane z bezpieczeństwem na drodze mają na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego, jak również budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych.

W okresie jesienno-zimowym zmieniają się warunki atmosferyczne, dzień staje się coraz krótszy co wpływa na złą widoczność na drodze. W warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, w szczególności ubranego w ciemną odzież.

Kolor odzieży wierzchniej ma wpływ na bezpieczeństwo pieszych. Na nieoświetlonej jezdni, w ciemnej kurtce, pieszy jest słabo widoczny dla kierowcy samochodu. Korzystanie z elementów odblaskowych kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszego, przez co prowadzący pojazd ma więcej czasu na wykonanie manewru wymijania bądź hamowania.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. dr Paweł Rytel-Andrianik, Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. dr Grzegorz Gziemba i Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach wystosowali wspólny apel o włączenie się w akcję "Świeć przykładem" i noszenie odblasków.

Policja, Konferencja Episkopatu Polski oraz Polska Rada Ekumeniczna apelują o włączenie się w akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”
i noszenie odblasków. To naprawdę może uratować życie i zdrowie!

 

Policja, Konferencja Episkopatu Polski oraz Polska Rada Ekumeniczna apelują o włączenie się w akcję informacyjno-edukacyjną pod nazwą „ŚWIEĆ PRZYKŁADEM!”
i noszenie odblasków. To naprawdę może uratować życie i zdrowie!

 

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W 2016 ROKU

 

W 2016 roku odnotowano 8 461 wypadków z udziałem pieszych (25,1% ogółu), w których zginęło 868 pieszych (38,7% ogółu), a 7 974 pieszych odniosło obrażenia ciała (19,6% ogółu). Pomimo że najczęściej do wypadków z udziałem pieszych dochodziło w obszarze zabudowanym, skutki wypadków mających miejsce w obszarze niezabudowanym były tragiczniejsze, gdyż prawie w co trzecim wypadku zginął człowiek, natomiast w obszarze zabudowanym w co trzynastym. Okres jesienno-zimowy, nieoświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób korzystania z dróg przez samych pieszych sprawia, że dochodzi do wielu zdarzeń drogowych.

Błędem jest myślenie pieszych, że jeżeli widzą nadjeżdżający z przeciwka samochód lub jego światła, to i oni są widziani przez kierującego pojazdem. Elementy odblaskowe bez względu na formę lub kolor zwiększają szansę pieszego na uniknięcie potrącenia. Po zmroku, piesi ubrani w ciemny strój są zauważani przez kierującego pojazdem z odległości około kilkudziesięciu metrów. W skrajnych przypadkach piesi mogą być zauważeni tuż przed pojazdem, co uniemożliwia pożądaną reakcję kierującego. Natomiast mając na sobie elementy odblaskowe, stają się widoczni nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.

Pamiętajmy, że prawidłowo noszone odblaski powinny być umieszczone w taki sposób, aby znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były zauważalne dla kierujących nadjeżdżających z obydwu kierunków.

Wypadki drogowe z udziałem pieszych wg obszaru

Obszar

Wypadki

Zabici

Ranni

zabudowany

7 651

583

7 421

niezabudowany

810

285

553

Ogółem

8 461

868

7 974

 

Podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej wypadków z udziałem pieszych i najtragiczniejsze ich skutki zanotowano w miesiącach jesienno-zimowych (październik - grudzień). W 2016 roku najwięcej pieszych zginęło i zostało rannych w grudniu – zabici 143 (16,5% ogółu), ranni 1 094 (13,7% ogółu).

Wypadki z udziałem pieszych w układzie miesięcznym

 

Miesiące

Wypadki

Zabici

Ranni

 

Ogółem

%

Ogółem

%

Ogółem

%

 

Styczeń

756

8,9

70

8,1

714

9,0

 

Luty

777

9,2

83

9,6

737

9,2

 

Marzec

548

6,5

52

6,0

514

6,4

 

Kwiecień

497

5,9

51

5,9

463

5,8

 

Maj

524

6,2

45

5,2

504

6,3

 

Czerwiec

520

6,1

46

5,3

492

6,2

 

Lipiec

488

5,8

48

5,5

467

5,9

 

Sierpień

571

6,7

58

6,7

543

6,8

 

Wrzesień

645

7,6

61

7,0

616

7,7

 

Październik

948

11,2

104

12,0

889

11,1

 

Listopad

1 002

11,8

107

12,3

941

11,8

 

Grudzień

1 185

14,0

143

16,5

1 094

13,7

 

Ogółem

8 461

100,0

868

100,0

7 974

100,0

 

 

Piesi - zabici w wypadkach drogowych wg. wieku w 2016 roku