Rewir I Dzielnicowych KMP w Elblagu - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Rewir I Dzielnicowych KMP w Elblagu

Rewir I Dzielnicowych KMP w Elblagu

Kierownik I Rewiru

asp. szt. Adam Świder

tel. kom. 609 029 729

Siedziba Rewiru – KMP Elbląg ul. Królewiecka 106

PODZIAŁ REWIRU DZIELNICOWYCH  I 
KMP W ELBLĄGU
NA 10 REJONÓW 

Siedziba Rewiru – KMP Elbląg ul. Królewiecka 106

Punkty przyjęć:

1. SM Zakrzewo  ul. Robotnicza 246  
   (Cyprian Leszczyński,  Andrzej Adamowski, Dawid Stefański, Rafał Roczkowski)

  
punkt czynny w czwartki w godz. 16.00 – 17.00 oraz w piątki w godz. 

9.00-10.00.

REJON nr 1  


Dzielnicowy : asp.szt.  Cyprian Leszczyński  

tel. (47) 734-15-45 tel. kom. 887-876-464 pok. 218

e-mail: dzielnicowy.elblag1@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie:

Władysława Andersa, Kalenkiewicza, Kasprzaka, Kwiatkowskiego, Łubinowa, Mazurska od Odrodzenia do Rubna Wielkiego , Odrodzenia,      
Pszeniczna, Józefa Wybickiego, Rubno Wielkie, Rzepakowa, Słonecznikowa, Szarych Szeregów, Weteranów, Żytnia  

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. :  W parku przy ul. Szarych Szeregów 1-2 w Elbląg gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsce publiczne, zakłócające porządek prawny oraz zakłócające spoczynek nocny mieszkańcom w przyległych do parku budynkach. Zatrzymywane są do wytrzeźwienia osoby nietrzeźwe, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Teren parku jest ogólnodostępny a do opisanych zdarzeń dochodzi zarówno na I jak i na II zmianie. Powyższe ustalono w oparciu o zestawienie odnotowanych interwencji w systemie SWD oraz zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano 1 interwencję dotyczących spożywania alkoholu. W drugim półroczu 2019 roku odnotowano 5 interwencji dotycząca powyższych zagrożeń (różnego rodzaju zagrożeń) tym samym odnotowano znaczny wzrost interwencji w związku z opisywanymi zdarzeniami.

 

REJON nr 2        

Dzielnicowy sierż. szt. Marcin Milewski 

tel.(47) 734-15-41 kom. 887 876 153

e-mail: dzielnicowy.elblag2@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie:

Elektryczna, Matejki, Mazurska od ul. Obr. Pokoju do Odrodzenia ( 5, 21, 21A ), Obrońców Pokoju ( 13, 15, 16a-c ), Okulickiego,
Podgórna, Park Modrzewia, Piławska, Pokorna, Robotnicza od nr 198-252, Topolowa, Węgrowska, Wiejska    

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie  od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. :   

W obrębie budynków mieszkalnych usytuowanych przy ul. Topolowej 50-52 w Elblągu w godzinach popołudniowych oraz wieczorowych gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsce publiczne, zakłócające porządek prawny. Jest to miejsce ogólnodostępne, umiejscowione pomiędzy budynkami mieszkalnymi-wielorodzinnymi, w pobliżu placu zabaw. Może dochodzić do przypadków demoralizacji młodzieży. Informacje na ten temat uzyskano od lokalnej społeczności oraz zgłoszeń w ramach KMZB i SWD. Mieszkańcy tego rejonu oczekują eliminacji negatywnych zachowań osób zakłócających porządek. Ponadto w pierwszym półroczu 2019 r. odnotowano w miejscu objętym Planem Priorytetowym 5 interwencji dotyczących powyższych zagrożeń. W drugim półroczu 2019 r. odnotowano 8 interwencji, co daje wzrost ilości zdarzeń o 40%.

 

REJON nr 3    


Dzielnicowy asp.szt. Andrzej Adamowski  

tel. (47) 734-15-45 tel. kom. 517-216-810 pok. 218

e-mail: dzielnicowy.elblag3@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie: Batorego, Browarna od Brzeskiej do Obr. Pokoju ( 46 - 77 ), Brzeska, Działdowska, Helska, Klimuszki, Krakusa, Lubraniecka, Most Unii Europejskiej, Obrońców Pokoju ( poza  nr 13,15,16a-c ), Okrzei, Płocka, Poprzeczna, Portowa, Robotnicza ( od numeru 171 do numeru 227 ), Rypińska

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. :  Przy ul. Lubranieckiej 22 na terenie graniczącym z Zakładem Zieleni Miejskiej w obrębie budynku dochodzi do gromadzenia się osób z okolicznych osiedli jak i osób bezdomnych, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu, palenia wyrobów tytoniowych, zakłócenia porządku, zaczepianie przechodniów .Opisany teren jest ogólno dostępny, a do opisanych zdarzeń dochodzi zarówno na I zmianie jak i II zmianie. Powyższe ustalono w oparciu o liczne zgłoszenia dzielnicowemu ze strony okolicznych mieszkańców oraz potwierdzonego zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w drugim półroczu 2019 roku odnotowano 7 interwencji dotyczących powyższych zagrożeń. W związku z powyższym za priorytetowe działanie dla rejonu nr 3 należy uznać spełnienie społecznych oczekiwań i dążenie do wyeliminowania powyższego zjawiska.

REJON nr 4   


Dzielnicowy: asp. szt. Dawid Stefański  

tel. (47) 734-15-44 tel. kom. 887-876-095  pok. 220

e-mail: dzielnicowy.elblag4@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie:
Barona, Browarna (od Jaśminowej do Brzeskiej) (27 - 44  i   78 - 95), Daszyńskiego, Donimirskich, Grażyny, Jaśminowa, Próchnika, Rechniewskiego, Robotnicza (od Jaśminowej do  Brzeskiej)  (83 - 165  i  112 – 190)

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. :   

W rejonie boiska osiedlowego i placu zabaw znajdujących się przy ul. Robotniczej 160, a ul. Płk. Stanisława Dąbka 69 w Elbląg gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsce publiczne, dewastujące urządzenia boiska i placu zabaw, zakłócające porządek prawny oraz zakłócające spoczynek nocny mieszkańcom w przyległych do tego terenu budynkach. Zatrzymywane są do wytrzeźwienia osoby nietrzeźwe, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Teren boiska i placu zabaw jest ogólnodostępny, a do opisanych zdarzeń dochodzi zarówno na I jak i na II zmianie oraz w porze wieczorowo nocnej. Powyższe ustalono w oparciu o zestawienie odnotowanych interwencji w systemie SWD oraz zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019 roku odnotowano 11 interwencji dotyczących powyższych zagrożeń (różnego rodzaju i gatunku) oraz otrzymano 3 zgłoszenia z KMZB dotyczące grupowania się osób i spożywania alkoholu.

 

REJON nr  5  

Dzielnicowego zastępują policjanci z rejonów VI, VII, VIII

mł. asp. Krzysztof Marczykowski
tel. (47) 734-15-42 tel. kom. 887-876-172  pok. 138
e-mail: dzielnicowy.elblag6@ol.policja.gov.pl
 
mł. asp. Jacek Sierpiński
tel. (47) 734-15-33 tel. kom. 887-876-079  pok. 138
e-mail: dzielnicowy.elblag7@ol.policja.gov.pl
 
asp. Artur Bajorek
tel. (47) 734-15-44 tel. kom.887-876-175  pok. 220
e-mail: dzielnicowy.elblag8@ol.policja.gov.pl
 

e-mail: dzielnicowy.elblag5@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie:

12 Lutego, Bożego Ciała, Browarna od Robotniczej do Jaśminowej ( 97 - 115  i  1 - 24 ), Brzozowa, Dolna, Gwiezdna, Karowa, Kręgielna, Królewiecka ( 2 - 54  i  1 - 51 ),   
Niska, Odzieżowa, Osińskiego,  Pestalozziego, Pocztowa, Plac Kazimierza Jagiellończyka, Pływacka, Powstańców Warszawskich, Robotnicza od Królewieckiej do Jaśminowej ( 10 – 110  i  1 – 59 ), Różana, Skwer Ferdynanda Schichaua, Skwer Ofiar Sprawy Elbląskiej, Stoczniowa, Teatralna, Winna, Zacisze    

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. :   

W rejonie pasażu handlowego znajdującego się przy ul. Gwiezdnej, a ul. Brzozowej w Elblągu gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsce publiczne, dewastujące mienie, zakłócające porządek prawny oraz zakłócające spoczynek nocny mieszkańcom w przyległych do tego terenu budynkach oraz załatwiające potrzeby fizjologiczne i żebrzące drobne kwoty pieniężne od przechodniów i klientów licznych placówek handlowych znajdujących się na terenie pasażu i jego obrębie. Zatrzymywane są do wytrzeźwienia osoby nietrzeźwe, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Teren pasażu handlowego jest ogólnodostępny, a do opisanych zdarzeń dochodzi zarówno na I jak i na II zmianie oraz w porze wieczorowo nocnej. Powyższe ustalono w oparciu o zestawienie odnotowanych interwencji w systemie SWD oraz zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w okresie od 01.07.2019 do 31.12.2019 roku odnotowano 11 interwencji dotyczących powyższych zagrożeń (różnego rodzaju i gatunku) oraz otrzymano 4 zgłoszenia z KMZB dotyczące grupowania się osób i spożywania alkoholu.

 

REJON  nr 6    


Dzielnicowy: mł. asp. Krzysztof Marczykowski

tel. (47) 734-15-42 tel. kom. 887-876-172  pok. 138

e-mail: dzielnicowy.elblag6@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie:

Armii Krajowej, 1 Maja ( 1 - 41  i  2 - 46 ), Chmurna, Czerniakowska, Fabryczna, Garncarska, Giermków, Godlewskiego, Gołębia, Hetmańska (cała), Janowska, Krótka, 1000 – lecia, Leszno, Malborska od  20 – 58  i  11 – 67, Mączna, Plac Słowiański, Plac Solidarności, Plac Wolności, Rycerska, Skwer H. Sawicza  Skwer  W. Rebinina, Szkolna, Szpitalna, Ślusarska  

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. :   

W rejonie służbowym nr 6, na terenie placu zabaw oraz „Groty” w Parku Planty w Elblągu (przy ulicy Armii Krajowej) dochodzi do grupowania się młodzieży w wieku ok. 18 - 25 lat oraz osób bezdomnych. Osoby te spożywają alkohol, palą papierosy, zaśmiecają pobliski teren, dokonują uszkodzeń elementów wyposażenia placu zabaw oraz zakłócają porządek publiczny i spoczynek nocny. Do tych zachowań dochodzi w różne dni tygodnia, szczególnie w godz. 16.00- 23.00. Wskazywany plac zabaw należy do Urzędu Miasta w Elblągu. Opisany problem powoduje zakłócenie porządku publicznego, a także obniżenie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności, a ponadto uniemożliwia optymalne korzystanie z infrastruktury placu zabaw. Plac zabaw oraz Grota, na terenie którego dochodzi do naruszeń norm społecznych jest nieoświetlony (niesprawne oświetlenie), ponadto nie jest objęty monitoringiem wizyjnym, jak również jest nieogrodzony. Zagrożenie, które będzie objęte działaniami priorytetowymi wynika przede wszystkim ze zgłoszonych interwencji na numer alarmowy oraz informacji uzyskanych od społeczeństwa przez dzielnicowego. W pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano 4 interwencje policji dotyczące opisanego zjawiska natomiast w drugim półroczu 2019 roku odnotowano 8 interwencji co daje wzrost ilości zdarzeń o 100%. Z analiz stanu bezpieczeństwa z ostatnich miesięcy wynika, że na wskazanym terenie odnotowano łącznie 3 wykroczenia porządkowe związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym.                      

                                                                                

REJON  nr 7  

Dzielnicowy: mł. asp. Jacek Sierpiński

tel. (47) 734-15-33 tel. kom. 887-876-079  pok. 138

e-mail: dzielnicowy.elblag7@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie: 

Fredry, Idzikowskiego, Junaków, Kielecka, Kilińskiego, Łomżyńska, Łódzka, Malborska    75 - 103  i  78 - 114A, Mielczarskiego, Narciarska, Olkuska, Olsztyńska, Opolska, Skrzydlata  

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. : W rejonie służbowym nr 7, na terenie deptaka oraz na terenie do niego przyległym przy ulicy Junaków w Elblągu (od ulicy Malborskiej do „dzikiego” kąpieliska)) dochodzi do grupowania się młodzieży w wieku ok. 18 - 25 lat. Osoby te spożywają alkohol, zaśmiecają pobliski teren, dokonują uszkodzeń i kradzieży mienia w postaci kostki brukowej. Do tych zachowań dochodzi w różne dni tygodnia, szczególnie w godz. 16.00- 23.00. Wskazywany deptak należy do Urzędu Miasta w Elblągu. Opisany problem powoduje zakłócenie porządku publicznego, a także obniżenie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności, a ponadto uniemożliwia optymalne korzystanie z infrastruktury ciągu spacerowego na terenie którego dochodzi do naruszeń norm społecznych, ponadto nie jest objęty monitoringiem wizyjnym. Zagrożenie, które będzie objęte działaniami priorytetowymi wynika przede wszystkim ze zgłoszonych interwencji na numer alarmowy oraz informacji uzyskanych od społeczeństwa przez dzielnicowego. W pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano 2 interwencje policji dotyczące opisanego zjawiska natomiast w drugim półroczu 2019 roku odnotowano 3 interwencji co daje wzrost ilości zdarzeń o 50%.

   

REJON nr 8  

Dzielnicowy: asp. Artur Bajorek  

tel. (47) 734-15-44 tel. kom.887-876-175  pok. 220

e-mail: dzielnicowy.elblag8@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie: Akacjowa, Dębowa, Druska, Dworzec PKP, Dworzec PKS, Grunwaldzka, Kasztanowa, Klonowa, Lotnicza, Pasłęcka, Plac Dworcowy, Plac Grunwaldzki, Wierzbowa                                                             

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. :   

W rejonie nr 8 za zagrożenie należy uznać gromadzenie się osób od godzin porannych przez cały dzień aż do godzin nocnych spożywających alkohol w obrębie sklepu spożywczo-monopolowego „13”przy Al. Grunwaldzkiej 173 oraz w okolicy wejścia do budynku jak i na klatce schodowej Al. Grunwaldzka 175 w Elblągu. Powyżej opisywane zjawisko ma również miejsce na zapleczu opisywanych budynków. W okresie od 01 lipca 2019 do 31 grudnia 2019 r odnotowano 16 interwencji patroli Policji w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym w opisywanej lokalizacji , natomiast w czasie od 01.styczeń 2019 r. do dnia 01 lipca 2019 r. odnotowano 2 interwencje. Ponadto lokalna społeczność również zgłasza występowanie opisywanego zjawiska od godzin porannych do godziny 23:00. W związku z powyższym za priorytetowe działanie dla rejonu nr 8 należy uznać spełnienie społecznych oczekiwań i dążenie do wyeliminowanie powyższego zjawiska.

   

REJON  nr 9


Dzielnicowy: asp.szt.  Sylwester Kamecki 

tel. (47) 734-15-43 tel. kom. 887-876-090  pok. 137

e-mail: dzielnicowy.elblag9@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie: Bednarska, Bociania, Bulwar Z. Augusta, Dojazdowa, Drzewna, Freta, Garbary, Gdańska, Giełdowa, Gimnazjalna, Grochowska,Huzarska, Klasztorna, Kotwicza, Kowalska, Kumieli, Kupiecka, Kuśnierska, Mennicza, Mostowa, Nizinna, Nowodworska, Orla, Ostrołęcka, Panieńska, Piaskowa, Polderowa, Prowiantowa, Przy Bramie Targowej, Przymurze, Radomska, Rybacka, Rybna, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Służebna, Sopocka, Stary Rynek, Stawidłowa, Strażnicza, Studzienna, Sukiennicza, Szańcowa, Ścieżka Kościelna, Świętego Ducha, Tamka, Tartaczna, Wałowa, Wapienna, Warszawska, Wieżowa, Wigilijna, Wodna, Wybrzeże Gdańskie, Wyszyńskiego, Zagonowa, Zamkowa, Żuławska 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. :  Przy ulicy Grochowskiej 21-22 w Elblągu w obrębie sklepu „Borys” dochodzi do gromadzenia się osób, spożywania alkoholu, zaczepianie przechodniów. Do opisywanych zdarzeń dochodzi w godzinach funkcjonowania wskazanego lokalu. Problem ten wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców osiedla Zawodzie i doprowadza do zakłóceń porządku publicznego. Zagrożenie, które będzie objęte działaniami priorytetowymi wynika z wskazywania miejsca za pośrednictwem KMZB oraz informacji i zgłoszeń od społeczności lokalnej osiedla Zawodzie.

                     

REJON nr 10          


Dzielnicowy: st. asp. Rafał Żylis

tel. (47) 734-15-64 tel. kom. 887-876-233 pok. 309 - 310

e-mail: dzielnicowy.elblag10@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie: 1-go Maja  45, 48-58, 3-go Maja, Bałuckiego, Czerwonego Krzyża, Chocimska, Grobla Św. Jerzego, Grota Roweckiego, Kosynierów Gdyńskich 12a-25 i 28a-53, Księdza Ściegiennego, Kwiatowa, Łączności, Neonowa, Nitschmana, Oboźna, Park Traugutta, Plac Konstytucji, Ratuszowa, Słoneczna ( 1,2,2a,3,4,5 i 7 ), Sochaczewska, Trybunalska, Wyspiańskiego, Zielona, Związku Jaszczurczego.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2020 do 30 czerwca 2020r. : 

W Parku im. Romualda Traugutta w Elblągu oraz na zapleczach budynków ulicy Kwiatowej sąsiadującej bezpośrednio z terenem Parku Traugutta gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsce publiczne, składujące elementy metalowe do pozyskiwania złomu i sam złom, zakłócające porządek prawny oraz zakłócające spoczynek nocny mieszkańcom w przyległych do parku budynkach. Zatrzymywane są do wytrzeźwienia osoby nietrzeźwe, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Teren parku jest ogólnodostępny, a do opisanych zdarzeń dochodzi zarówno na I jak i na II zmianie oraz w porze wieczorowo nocnej. Na terenie parku dochodziło do zaczepiania przechodniów i osób małoletnich przemieszczających się przez park do zlokalizowanych w pobliżu szkół. Powyższe ustalono w oparciu o zestawienie odnotowanych interwencji w systemie SWD oraz zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano 6 interwencji dotyczących powyższych zagrożeń (różnego rodzaju i gatunku). W drugim półroczu 2019 roku było ich 3 (różnego rodzaju i gatunku) tym samym odnotowano spadek o 50% interwencji w związku z opisywanymi zdarzeniami.