Rewir I Dzielnicowych KMP w Elblagu - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Rewir I Dzielnicowych KMP w Elblagu

Rewir I Dzielnicowych KMP w Elblagu

Kierownik I Rewiru

asp. szt. Adam Świder

tel. kom. 609 029 729

Siedziba Rewiru – KMP Elbląg ul. Królewiecka 106

PODZIAŁ REWIRU DZIELNICOWYCH  I 
KMP W ELBLĄGU
NA 10 REJONÓW 

SŁUŻBOWYCH
aktualne na 28.09.2017 r.

Siedziba Rewiru – KMP Elbląg ul. Królewiecka 106

Punkty przyjęć:

1. SM Zakrzewo  ul. Robotnicza 246  
   (Cyprian Leszczyński,  Andrzej Adamowski, Dawid Stefański, Rafał Roczkowski)

  
punkt czynny w czwartki w godz. 16.00 – 17.00 oraz w piątki w godz. 

9.00-10.00.

REJON nr 1  


Dzielnicowy : asp.szt.  Cyprian Leszczyński  

tel. 230-15-45 tel. kom. 887-876-464 pok. 218

e-mail: dzielnicowy.elblag1@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie:

Władysława Andersa, Kalenkiewicza, Kasprzaka, Kwiatkowskiego, Łubinowa, Mazurska od Odrodzenia do Rubna Wielkiego , Odrodzenia,      
Pszeniczna, Józefa Wybickiego, Rubno Wielkie, Rzepakowa, Słonecznikowa, Szarych Szeregów, Weteranów, Żytnia  

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r. :  W parku przy ul. Szarych Szeregów 1-2 w Elbląg gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsce publiczne, zakłócające porządek prawny oraz zakłócające spoczynek nocny mieszkańcom w przyległych do parku budynkach. Zatrzymywane są do wytrzeźwienia osoby nietrzeźwe, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Teren parku jest ogólnodostępny, a do opisanych zdarzeń dochodzi zarówno na I jak i na II zmianie. Powyższe ustalono w oparciu o zestawienie odnotowanych interwencji w systemie SWD oraz zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w drugim półroczu 2018 roku odnotowano 7 interwencji dotyczących powyższych zagrożeń ( różnego rodzaju i gatunku ). W pierwszym półroczu 2019 roku było ich 12 ( różnego rodzaju i gatunku )  tym samym odnotowano wzrost o 171% interwencji w związku z opisywanymi zdarzeniami.

 

REJON nr 2        

 

Dzielnicowego zastępują policjanci z rejonów I i III

tel. 230-15-45

e-mail: dzielnicowy.elblag2@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie:

Elektryczna, Matejki, Mazurska od ul. Obr. Pokoju do Odrodzenia ( 5, 21, 21A ), Obrońców Pokoju ( 13, 15, 16a-c ), Okulickiego,
Podgórna, Park Modrzewia, Piławska, Pokorna, Robotnicza od nr 198-252, Topolowa, Węgrowska, Wiejska    

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie  od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r. :  W  obrębie  tzw.  „podkowy”  przy  ul.  Topolowej,  tj.  budynków  mieszkalnych usytuowanych przy ul. Topolowej 32-72 w Elblągu  w godzinach popołudniowych oraz wieczorowych gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsce publiczne, zakłócające porządek prawny. Jest to miejsce ogólnodostępne, umiejscowione pomiędzy budynkami mieszkalnymi-wielorodzinnymi, w pobliżu placu zabaw. Może dochodzić do przypadków demoralizacji młodzieży. Informacje na ten temat uzyskano od lokalnej społeczności oraz zgłoszeń w ramach KMZB i SWD. Mieszkańcy tego rejonu oczekują eliminacji negatywnych zachowań osób zakłócających porządek. Ponadto w drugim półroczu 2018 r. odnotowano w miejscu objętym Planem Priorytetowym 11 interwencji dotyczących powyższych zagrożeń. W pierwszym półroczu 2019 r. odnotowano 10 interwencji, co daje spadek ilości zdarzeń o 9,09%.

REJON nr 3    


Dzielnicowy asp.szt. Andrzej Adamowski  

tel. 230-15-45 tel. kom. 517-216-810 pok. 218

e-mail: dzielnicowy.elblag3@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie: Batorego, Browarna od Brzeskiej do Obr. Pokoju ( 46 - 77 ), Brzeska, Działdowska, Helska, Klimuszki, Krakusa, Lubraniecka, Most Unii Europejskiej, Obrońców Pokoju ( poza  nr 13,15,16a-c ), Okrzei, Płocka, Poprzeczna, Portowa, Robotnicza ( od numeru 171 do numeru 227 ), Rypińska

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r. : przy ul. Robotniczej 171 w obrębie budynku dochodzi do gromadzenia się młodzieży z okolicznych osiedli i z pobliskiego Zespołu Szkół Zawodowych nr 1  w Elblągu , gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, zaśmiecania terenu, palenia wyrobów tytoniowych, zakłócenia porządku, dewastacja mienia i zaczepianie przechodniów..Opisany teren jest ogólnodostępny, a do opisanych zdarzeń dochodzi zarówno na I zmianie, sporadycznie zdarza się to czasem w godzinach popołudniowych. Powyższe ustalono w oparciu o liczne zgłoszenia dzielnicowemu ze strony  okolicznych mieszkańców oraz potwierdzonego zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w drugim półroczu 2018 roku nie odnotowano interwencji policji. Natomiast w pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano 7  interwencji dotyczących powyższych zagrożeń tym samym odnotowano znaczny wzrost interwencji . W związku z powyższym za priorytetowe działanie dla rejonu nr 3 należy uznać spełnienie społecznych oczekiwań i dążenie do wyeliminowania powyższego zjawiska.

REJON nr 4   


Dzielnicowy: asp. szt. Dawid Stefański  

tel. 230-15-44 tel. kom. 887-876-095  pok. 220

e-mail: dzielnicowy.elblag4@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie:
Barona, Browarna (od Jaśminowej do Brzeskiej) (27 - 44  i   78 - 95), Daszyńskiego, Donimirskich, Grażyny, Jaśminowa, Próchnika, Rechniewskiego, Robotnicza (od Jaśminowej do  Brzeskiej)  (83 - 165  i  112 – 190)

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r. :  W  rejonie boiska osiedlowego i placu zabaw znajdujących się przy ul. Robotniczej 160, a ul. Płk. Stanisława Dąbka 69  w Elbląg gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsce publiczne, dewastujące urządzenia boiska i placu zabaw, zakłócające porządek prawny oraz zakłócające spoczynek nocny mieszkańcom w przyległych do tego terenu budynkach. Zatrzymywane są do wytrzeźwienia osoby nietrzeźwe, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Teren boiska i placu zabaw jest ogólnodostępny, a do opisanych zdarzeń dochodzi zarówno na I jak i na II zmianie. Powyższe ustalono w oparciu o zestawienie odnotowanych interwencji w systemie SWD oraz zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano 11 interwencji dotyczących powyższych zagrożeń (różnego rodzaju                i gatunku).

 

REJON nr  5  

Dzielnicowego zastępują policjanci z rejonów VI, VII, VIII

tel. 230-15-42, 230-15-44, 230-15-33

e-mail: dzielnicowy.elblag5@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie:

12 Lutego, Bożego Ciała, Browarna od Robotniczej do Jaśminowej ( 97 - 115  i  1 - 24 ), Brzozowa, Dolna, Gwiezdna, Karowa, Kręgielna, Królewiecka ( 2 - 54  i  1 - 51 ),   
Niska, Odzieżowa, Osińskiego,  Pestalozziego, Pocztowa, Plac Kazimierza Jagiellończyka, Pływacka, Powstańców Warszawskich, Robotnicza od Królewieckiej do Jaśminowej ( 10 – 110  i  1 – 59 ), Różana, Skwer Ferdynanda Schichaua, Skwer Ofiar Sprawy Elbląskiej, Stoczniowa, Teatralna, Winna, Zacisze    

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r. :   Za zagrożenie występujące w rejonie Nr 5  należy uznać gromadzenie się osób w porach południowych i wieczorowych a także nocnych, które spożywają alkohol i zaśmiecają teren pasażu handlowego przy ulicy Gwiezdnej w Elblągu, gdzie znajdują się liczne placówki handlowo usługowe. Powyżej opisywane zjawisko ma również miejsce na zapleczu opisywanych obiektów od strony ulicy Gwiezdnej. Przedmiotowe zagrożenie występuje przeważnie w zakresie godzin 12:00 – 24:00.  W związku z powyższym  za priorytetowe działanie dla rejonu nr 5 należy uznać spełnienie społecznych oczekiwań i dążenie do wyeliminowanie powyższego zjawiska.
 

REJON  nr 6    


Dzielnicowy: mł. asp. Krzysztof Marczykowski

tel. 230-15-42 tel. kom. 887-876-172  pok. 138

e-mail: dzielnicowy.elblag6@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie:

Armii Krajowej, 1 Maja ( 1 - 41  i  2 - 46 ), Chmurna, Czerniakowska, Fabryczna, Garncarska, Giermków, Godlewskiego, Gołębia, Hetmańska (cała), Janowska, Krótka, 1000 – lecia, Leszno, Malborska od  20 – 58  i  11 – 67, Mączna, Plac Słowiański, Plac Solidarności, Plac Wolności, Rycerska, Skwer H. Sawicza  Skwer  W. Rebinina, Szkolna, Szpitalna, Ślusarska  

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r. :  W rejonie służbowym nr 6, na terenie placu zabaw przy ul. Ślusarskiej 8 w Elblągu dochodzi do grupowania się młodzieży w wieku  ok. 13 - 25 lat. Osoby te spożywają alkohol, palą papierosy, zaśmiecają pobliski teren, dokonują uszkodzeń elementów wyposażenia placu zabaw oraz zakłócają porządek publiczny i spoczynek nocny.  Do tych zachowań dochodzi w różne dni tygodnia, szczególnie w godz. 14.00- 23.00. Wskazywany plac zabaw należy do Przedszkola nr 19 w Elblągu. Opisany problem powoduje zakłócenie porządku publicznego, a także obniżenie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności, a ponadto uniemożliwiają optymalne korzystanie z infrastruktury placu zabaw.
Zagrożenie, które będzie objęte działaniami priorytetowymi wynika przede wszystkim ze zgłoszonych interwencji na numer alarmowy oraz informacji uzyskanych od społeczeństwa przez dzielnicowego. W drugim półroczu 2018 roku odnotowano 6 interwencje policji dotyczące opisanego zjawiska natomiast w pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano 9 interwencji co daje wzrost ilości zdarzeń o 150%.                                           

                                                                                  

REJON  nr 7  

Dzielnicowy: mł. asp. Jacek Sierpiński

tel. 230-15-33 tel. kom. 887-876-079  pok. 138

e-mail: dzielnicowy.elblag7@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie: 

Fredry, Idzikowskiego, Junaków, Kielecka, Kilińskiego, Łomżyńska, Łódzka, Malborska    75 - 103  i  78 - 114A, Mielczarskiego, Narciarska, Olkuska, Olsztyńska, Opolska, Skrzydlata  

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r. : Gromadzenie się młodzieży i osób bezdomnych, spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, dewastacje mienia, zaczepianie przechodniów przy ul. Malborskiej 84 w Elblągu oraz w obrębie placu zabaw,  szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Zobrazowane powyżej problemy wpływają w istotny sposób na spadek poczucia bezpieczeństwa  wśród mieszkańców, a także w wyniku opisanego zagrożenia lokalna społeczność nie może w pełni korzystać z placu zabaw. Zagrożenie, które będzie objęte działaniem priorytetowym wynika przede wszystkim z  zaistniałych interwencji, których  w drugim  półroczu 2018 roku odnotowano 8  natomiast w pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano 6  co daje spadek ilości zdarzeń o 25%. Jednak nie jest to spadek zadowalający, ponieważ w dalszym ciągu są sygnały od społeczności lokalnej o istnieniu zagrożenia.

   

REJON nr 8  

Dzielnicowy: asp. Artur Bajorek  

tel. 230-15-44 tel. kom.887-876-175  pok. 220

e-mail: dzielnicowy.elblag8@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie: Akacjowa, Dębowa, Druska, Dworzec PKP, Dworzec PKS, Grunwaldzka, Kasztanowa, Klonowa, Lotnicza, Pasłęcka, Plac Dworcowy, Plac Grunwaldzki, Wierzbowa                                                             

 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r. :   Za zagrożenie występujące w rejonie Nr 8  należy uznać gromadzenie się osób w porach popołudniowych, wieczorowych a także nocnych, które spożywają alkohol, zaśmiecają teren przyległy do budynku  przy Al. Grunwaldzkiej 173 gdzie znajduje się sklep spożywczo-monopolowy oraz Al. Grunwaldzka 175 w Elblągu. Powyżej opisywane zjawisko ma również miejsce na zapleczu opisywanych budynków. Opisywane zagrożenie występuje przeważnie w zakresie godzin 20:00 – 24:00 ale społeczeństwo informowało, iż  sporadycznie zdarza się to czasem także w godzinach popołudniowych.  W związku z powyższym  za priorytetowe działanie dla rejonu nr 8 należy uznać spełnienie społecznych oczekiwań i dążenie do wyeliminowanie powyższego zjawiska.                                

     

REJON  nr 9


Dzielnicowy: asp.szt.  Sylwester Kamecki 

tel. 230-15-43 tel. kom. 887-876-090  pok. 137

e-mail: dzielnicowy.elblag9@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie: Bednarska, Bociania, Bulwar Z. Augusta, Dojazdowa, Drzewna, Freta, Garbary, Gdańska, Giełdowa, Gimnazjalna, Grochowska,Huzarska, Klasztorna, Kotwicza, Kowalska, Kumieli, Kupiecka, Kuśnierska, Mennicza, Mostowa, Nizinna, Nowodworska, Orla, Ostrołęcka, Panieńska, Piaskowa, Polderowa, Prowiantowa, Przy Bramie Targowej, Przymurze, Radomska, Rybacka, Rybna, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Służebna, Sopocka, Stary Rynek, Stawidłowa, Strażnicza, Studzienna, Sukiennicza, Szańcowa, Ścieżka Kościelna, Świętego Ducha, Tamka, Tartaczna, Wałowa, Wapienna, Warszawska, Wieżowa, Wigilijna, Wodna, Wybrzeże Gdańskie, Wyszyńskiego, Zagonowa, Zamkowa, Żuławska 

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r. :Przy ulicy Grochowskiej 21-22 w Elblągu w obrębie sklepu „Borys” dochodzi do gromadzenia się osób, spożywania alkoholu, zaczepianie przechodniów. Do opisywanych zdarzeń dochodzi w godzinach funkcjonowania wskazanego lokalu. Problem ten wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców osiedla Zawodzie i doprowadza do zakłóceń porządku publicznego. Zagrożenie, które będzie objęte działaniami priorytetowymi wynika z wskazywania miejsca za pośrednictwem KMZB oraz informacji i zgłoszeń od społeczności lokalnej osiedla Zawodzie.

                     

REJON nr 10          


Dzielnicowy: st. asp. Rafał Żylis

tel. 15-64 tel. kom. 887-876-233 pok. 309 - 310

e-mail: dzielnicowy.elblag10@ol.policja.gov.pl

Wykaz ulic w rejonie: 1-go Maja  45, 48-58, 3-go Maja, Bałuckiego, Czerwonego Krzyża, Chocimska, Grobla Św. Jerzego, Grota Roweckiego, Kosynierów Gdyńskich 12a-25 i 28a-53, Księdza Ściegiennego, Kwiatowa, Łączności, Neonowa, Nitschmana, Oboźna, Park Traugutta, Plac Konstytucji, Ratuszowa, Słoneczna ( 1,2,2a,3,4,5 i 7 ), Sochaczewska, Trybunalska, Wyspiańskiego, Zielona, Związku Jaszczurczego.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 lipca 2019 do 31 grudnia 2019r. : W  Parku Wojska Polskiego w Elblągu gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające miejsce publiczne, zakłócające porządek prawny oraz zakłócające spoczynek nocny mieszkańcom w przyległych do parku budynkach. Zatrzymywane są do wytrzeźwienia osoby nietrzeźwe, którym zagraża niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Teren parku jest ogólnodostępny, a do opisanych zdarzeń dochodzi zarówno na I jak i na II zmianie. Powyższe ustalono w oparciu o zestawienie odnotowanych interwencji w systemie SWD oraz zgłoszenia z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w pierwszym półroczu 2019 roku odnotowano 10 interwencji dotyczących powyższych zagrożeń (różnego rodzaju i gatunku).