Pasłęk - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Kierownik dzielnicowych w Pasłęku

podkom. Mirosław Witczak

Siedziba rewiru:

Pasłęk
ul. Gdańska 7
tel. 0-55 249 99 20

REJON nr 1

asp. szt. Piotr Pawlikowski

tel. 2499922, kom. służb. 887876262,

e-mail: dzielnicowy.paslek1@ol.policja.gov.pl

Andersa, Apteczna, Buczka, Chodkiewicza, Chopina, Chrobrego, Cicha, Czarnieckiego, Dąbrowskiego, Długa, Dolna, Dworcowa, Elbląska, Firleja, Geodetów, Hrynyka, Jagiełły, Jaśminowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Krasickiego, Kraszewskiego, Kresowa, Krzywa, Kusocińskiego, Kwiatowa, Lanca, Leśna, Mickiewicza, Nowowiejskiego, Osińskiego, Paderewskiego, Parkowa, Partyzantów, Południowa, Przemysłowa, Rataja, Rzemieślnicza, Sienkiewicza, Spacerowa, Sprzymierzonych, Steffena, Strażacka, Sybiraków, Szkolna, Topolowa, Traugutta, Tuwima, Widokowa, Wileńska, Wiosenna, Wiśniowa, Witosa, Pl. Św. Wojciecha, Wojska Polskiego, Wschodnia, Zacisze, Zamkowa, Zawiszy Czarnego.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018r. : na terenie starego miasta w Pasłeku przy ul. Chrobrego pod lokalami o charakterze rozrywkowo - gastronomicznym, których klienci zakłócają porządek oraz ciszę nocną okolicznym mieszkańcom - przeciwdziałać takim zachowaniom.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach „Planu działania priorytetowego” realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018r.

W Pasłęku przy ulicy B. Chrobrego usytuowane są dwa lokale o charakterze rozrywko – gastronomicznym. W związku z funkcjonowaniem tych lokali, w szczególności sprzedażą i podawaniem tam alkoholu, generowanych jesz szereg zagrożeń. Dotyczą one w szczególności zakłócania porządku, awantur, uszkodzeń mienia, kradzieży oraz uszkodzeń ciała. Zagrożenia te dotykają zarówno klientów lokali, jak i mieszkańców okolicznych posesji. Informacje na ten temat uzyskano od lokalnej społeczności oraz na podstawie analizy zgłoszeń interwencji odnotowanych w SWD w związku z funkcjonowaniem w/w lokali.

 

REJON nr 2


mł. asp. Karol Paluch

tel. 2499922, kom. służb. 887876072,

e-mail: dzielnicowy.paslek2@ol.policja.gov.pl

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018r. : W Pasłeku przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów Westerplatte i Jagiełły znajdują się niedostatecznie doświetlone przejścia dla pieszych co po zmierzchu powoduje realne zagrożenie dla niechroninych uczestników ruchu drogowego

Bankowa, Bohaterów Westerplatte, Brzozowa, Cyganka, Dębowa, Drzymały, Działka, Firmowa, Gdańska, Pl. Grunwaldzki, Gwiezdna, Jana Pawła II, Jaworowa, Kolonia Robotnicza, Kolonia Zdroje, Kopernika, Limanowskiego, 11 Listopada, 3 Maja, Malinowa, Ogrodowa, Ostry Róg, Piłsudskiego, Polna, Przedszkolna, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Spółdzielcza, Zielona, Zwycięstwa.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach „Planu działania priorytetowego” realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018r.

W Pasłęku przy ul. Zwycięstwa usytuowany jest kompleks obiektów Zespołu Szkół w Pasłęku, w skład którego wchodzą budynki szkolne oraz boisko sportowe. Na terenie boiska oraz na zapleczu sali gimnastycznej, w godzinach wieczorowo – nocnych gromadzi się młodzież, która spożywa tam alkohol oraz  zakłóca porządek. Sytuacja nasila się w okresie letnim, szczególnie wakacyjnym, i powoduje znaczne uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Poza tym na terenie obiektu dochodzi do zaśmiecania i niszczenia mienia. Informacje na ten temat uzyskano od dyrekcji szkoły, lokalnej społeczności oraz na podstawie analizy zgłoszeń przekazanych za pośrednictwem KMZB.

REJON nr 3

st. asp. Jacek Wyderski

tel. 2499921, kom. służb. 887876110,

e-mail: dzielnicowy.paslek3@ol.policja.gov.pl

Anglity, Aniołowo, Bądy, Borzynowo, Dawidy, Gołąbki, Gulbity, Gryżyna, Kajmy, Kawki, Kopina, Kupin, Kwitajny, Leszczyna, Leżnica, Łukszty, Marianka, Nowy Cieszyn, Robity, Rogajny, Rogowo, Rzędy, Sałkowice, Skolimowo, Stegny, Surowe, Wikrowo, Zakrzewko, Zielno, Zielony Grąd.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018r. : Na drogach powiatowych i wojewódzkich położonych w rejonie złużbowym brak jest infrastuktury drogowej przeznaczonej dla ruchu pieszych, pobocza jezdni zarośnięte sią krzakami co powoduje, że piesi poruszają się po jezdni, co może powodować realne zagrożenie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach „Planu działania priorytetowego” realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018r.

W m. Łukszty usytuowane są dwa sklepy spożywczo – przemysłowe, gdzie do sprzedaży oferowany jest m.in. alkohol. W związku z funkcjonowaniem tych sklepów, zwłaszcza w zakresie sprzedawania tam alkoholu, generowanych jesz szereg zagrożeń. Dotyczą one w szczególności zakłócania porządku, zaczepiania klientów sklepów oraz awantur. Dochodzi także do sytuacji, w których klienci sklepów po spożyciu alkoholu wracają do domów np. rowerami.  Sytuacja jest także uciążliwa dla mieszkańców okolicznych posesji. Informacje na ten temat uzyskano od lokalnej społeczności oraz na podstawie analizy zgłoszeń przekazanych za pośrednictwem KMZB.

REJON nr 4


asp. szt. Zbigniew Brzozowski

tel. 2499909, kom. służb. 887876253,

e-mail: dzielnicowy.paslek4@ol.policja.gov.pl

Awajki, Brzeziny, Buczyniec – pochylnia, Czarna Góra, Dargowo, Drulity, Kąty, Kielminek, Krasin, Kronin, Krosienko, Krosno, Kudyński Bór, Łączna, Majki, Marzewo, Nowa Wieś, Nowiny, Nowe Kusy, Piniewo, Pólko, Rzeczna, Rydzówka, Sakówko, Sokółka, Stare Kusy, Tolpity, Tulno, Wakarowo, Wójtowizna, Zielonka Pasłęcka.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018r. : Na drodze łączacej miasto  Pasłek z miejcowością Sakówko brak jest infrastukturu drogowej przeznaczonej dla ruchu pieszych, pobocza jezdni zarośnięte sią krzakami co powoduje, że piesi poruszają się po jezdni, co może powodować realne zagrożenie zdarzeń drogowych z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach „Planu działania priorytetowego” realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018r.

W m. Zielonka Pasłęcka usytuowane są dwa sklepy spożywczo – przemysłowe, gdzie do sprzedaży oferowany jest m.in. alkohol. W związku z funkcjonowaniem tych sklepów, zwłaszcza w zakresie sprzedawania tam alkoholu, generowanych jesz szereg zagrożeń. Dotyczą one w szczególności zakłócania porządku oraz  zaczepiania klientów sklepów i awantur. Sytuacja jest także uciążliwa dla mieszkańców okolicznych posesji. Informacje na ten temat uzyskano od lokalnej społeczności oraz na podstawie analizy zgłoszeń przekazanych za pośrednictwem KMZB.

 

REJON nr 5


asp. Bartosz Dutkiewicz

tel. 2499909, kom. służb. 887876207,

e-mail: dzielnicowy.paslek5@ol.policja.gov.pl

Barzyna, Buczyniec, Budki, Dymnik, Dziśnity, Gołutowo, Grądowy Młyn, Jankowo, Jelonki, Kiersyty, Krupin, Kwietniewo, Lepno, Liszki, Marwica, Mokajny, Powodowo, Protowo, Rejsyty, Rychliki, Sójki, Śliwica, Św. Gaj, Topolno, Wopity, Wysoka.

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 1 stycznia 2018 do 30 czerwca 2018r. : W miejscowości Rejsyty nagminnie luzem biegają psy a ich opiekunowie nie sprawują nalezytej opieki nad zwierzętami co powoduje zagrorzenie dla najmłodszych mieszkańców miejscowości

Zdiagnozowane zagrożenie, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach „Planu działania priorytetowego” realizowanego w okresie od 1 lipca 2018 do 31 grudnia 2018r.

W m. Rychliki usytuowane są trzy sklepy spożywczo – przemysłowe, gdzie do sprzedaży oferowany jest m.in. alkohol. W związku z funkcjonowaniem tych sklepów generowanych jesz szereg zagrożeń. Dotyczą one w szczególności zakłócania porządku przez osoby spożywające w bezpośrednim sąsiedztwie tych sklepów alkoholu. Dochodzi także do zaczepiania klientów sklepów i awantur. Sytuacja taka jest szczególnie uciążliwa dla mieszkańców okolicznych posesji. Ponadto osoby spożywające alkohol bardzo często zanieczyszczają i zaśmiecają teren przy sklepach. Informacje na ten temat uzyskano od lokalnej społeczności, z rozpoznania dzielnicowego oraz na podstawie analizy zgłoszeń przekazanych za pośrednictwem KMZB.