Zespół ds Kontroli Skarg i Wniosków - Skargi i wnioski - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Skargi i wnioski

Zespół ds Kontroli Skarg i Wniosków

Koordynator

podinsp. Agnieszka Bielewicz-Piechowiak
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 106

Z uwagi na obecną sytuację skargi należy składać na piśmie na adres komendy lub mailowo ma adres: skargi@elblag.ol.policja.gov.pl

tel. (47) 734 12 34
fax  (47) 734 12 18

(Składane w formie elektronicznej skargi i wnioski w swojej treści muszą zawierać adres do korespondencji ze skarżącym oraz imię i nazwisko nadawcy wiadomości)