Wydział Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Wydział Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń

Wydział Prewencji Kryminalnej i wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 106

tel. (47) 734 15 30
fax (47) 734 15 38

Naczelnik Wydziału

podinsp. Piotr Cioła
e-mail: piotr.ciola@elblag.ol.policja.gov.pl

tel. (47) 734 15 30
fax (47) 734 15 38

Zastępca

nadkom. Marcin Gągalski
e-mail: marcin.gagalski@elblag.ol.policja.gov.pl

sekretariat

tel. (47) 734 15 30
fax (47) 734 15 38

zespół wykroczeń

sekretariat

tel. (47) 734 15 10
fax (47) 734 15 68

zespół prewencji kryminalnej nieletnich i patologii

sekretariat

tel. (47) 734 15 16
fax (47) 734 15 68