Aktualności

Ćwiczenia „EGIDA – 22" w Elblągu

Data publikacji 16.10.2022

W niedzielę 16 października br., w wybranych 38 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego i miejskiego oraz Szkole Policji w Słupsku przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-22. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 780 osoby. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia było rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji  (Dz. U. poz. 2493) oraz decyzja  Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiada Komenda Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji oraz szkoły Policji.

Głównym założeniem ćwiczenia, było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń
i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP/ – KWP/KSP/SP – KGP.

Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji byłi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji.

Źródłem finansowania ćwiczenia były środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2021 – 2035.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

 

 
 
 
 

 

Powrót na górę strony