XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego - Galeria - Komenda Miejska Policji w Elblągu

XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego

W minioną niedzielę na terenie klasztoru na Jasnej Górze, po raz osiemnasty spotkali się policjanci, pracownicy cywilni Policji, ich rodziny, emerytowani funkcjonariusze, członkowie stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz tej formacji. Dla jednych ta pielgrzymka była poszukiwaniem duchowego wsparcia, dla innych umocnieniem słuszności wybranej drogi życiowej. Uczestnicy spotkania pokazali swoje przywiązanie do tradycji i wartości duchowych. W pielgrzymce uczestniczyli elbląscy policjanci.

W minioną niedzielę w Częstochowie odbyły się XVIII Jasnogórskie Spotkania Środowiska Policyjnego. Wśród pielgrzymów byli funkcjonariusze z Elbląga. Przyjechali pod przewodnictwem księdza Waldemara Maliszewskiego, kapelana elbląskich policjantów. Pielgrzymka rozpoczęła się na placu Biegańskiego, gdzie złożono kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Policji dała pokaz musztry paradnej. Delegacja policjantów pojechała do częstochowskiej alei Katyńskiej, gdzie w 2010 roku zasadzono Dęby Pamięci – po jednym drzewie upamiętniającym częstochowskich policjantów, żołnierzy zamordowanych w Katyniu. Z placu Biegańskiego pielgrzymka przeszła na Jasną Górę, na uroczystą mszę świętą. Po drodze w al. Sienkiewicza złożono kwiaty przed pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki i na Grobie Nieznanego Żołnierza. 

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg

Powrót na górę strony