Kierownictwo

Komendant Miejski Policji w Elblągu

insp. Robert Muraszko   

Służbę w Policji pełni od 1997 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji    w Szczytnie oraz Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora       w Pułtusku.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

17.01.2007 r. - 13.07.2008 r. - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

14.07.2008 r. - 01.04.2012 r. - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji      w Elblągu

02.04.2012 r. - 31.08.2016r. - I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji      w Elblągu

01.09.2016 r. - do chwili obecnej -  Komendant Miejski Policji w Elblągu


Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju“

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

Złota Odznaka Zasłużony Policjant

Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

Brązowa Odznaka Zasłużony Policjant

Brązwa Odznaka za Zasługi w Pracy Penitencjarnej

Srebrny Medal za Zasługi dla Straży Granicznej

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

 

I Zastępca Komendanta miejskiego Policji w Elblągu

mł. insp. Tomasz Piaskowskimł. insp. Tomasz Piaskowski

Służbę w Policji pełni od 1992 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, a także ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

01.10.2005 r. – 30.06.2007 r. - Naczelnik Sekcji Patrolowo-Interwencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

01.10.2008 r. – 31.05.2012 r. – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Elblągu

01.06.2012 r. – 07.09.2016 r. – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu

08.09.2016 r. – nadal I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu                            

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

Brązowy Krzyż Zasługi

Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Złota Odznaka Zasłużony Policjant

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”

Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”

Odznaka Honorowa PCK II Stopnia 

Odznaka HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu

 

Zastępca Komendanta miejskiego Policji w elblągu

mł. insp. Marcin Grabowskimł. insp. Marcin Grabowski

Służbę w Policji pełni od 1994 r. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

01.04.2008 r. – 03.07.2016  r. - Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Elblągu

04.07.2016 r. nadal Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Elblągu

Otrzymane odznaczenia państwowe i resortowe:

 

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Srebrna Odznaka Zasłużony Policjant

Złota Odznaka Zasłużony Policjant

 

Powrót na górę strony