Wydział Prewencji Kryminalnej i Wykroczeń

Wydział Prewencji Kryminalnej i wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 106

tel. 47 73 415 30
fax 47 73 415 38

Naczelnik Wydziału

podinsp. Piotr Cioła
e-mail: piotr.ciola@elblag.ol.policja.gov.pl

tel. 47 73 415 30
fax 47 73 415 38

Zastępca

nadkom. Marcin Gągalski
e-mail: marcin.gagalski@elblag.ol.policja.gov.pl

sekretariat

tel. 47 73 415 30
fax 47 73 415 38

zespół wykroczeń

sekretariat

tel. 47 73 415 10
fax  47 73 415 68

zespół prewencji kryminalnej nieletnich i patologii

sekretariat

tel. 47 73 415 16
fax 47 73 415 68

Powrót na górę strony