Zespół Komunikacji Społecznej

Zespół Komunikacji Społecznej

Zespół komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Tysiąclecia 3

tel. 47 73 412 07

koordynator zespołu

nadkom. Krzyszof Nowacki
e-mail: krzysztof.nowacki@elblag.ol.policja.gov.pl

tel. 47 73 412 06

 

S P E C J A L I S T A

Jakub Sawicki
e-mail: jakub.sawicki@elblag.ol.policja.gov.pl

tel. 47 73 412 07

 

 

Powrót na górę strony